Kontakt:  797 290 648- Krzysztof Janus
Ptaszkowa,
Gmina Grybów

Orkiestra powstała 22.11.1922 r. o czym świadczą zapisy w książce protokołów Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej. Łatwo policzyć, że orkiestra liczy sobie już 96 lat. Jak wynika z protokołów, początkowo instrumenty kupowano i remontowano za pieniądze z wpłat i składek członków czynnych i honorowych, z dotacji oraz z dochodów z organizowanych zabaw i festynów. Obecnie Orkiestra jest również mocno wspierana przez Gminę Grybów. W czasie wojny, działalność Orkiestry została zawieszona na 6 lat, ale tuż po jej zakończeniu, 12.08.1945 r., wybrano nowy zarząd i postanowiono wznowić prace Orkiestry. Obecnie liczy 43 członków, Kapelmistrzami  przez wiele lat byli Stanisław Król i Marian Kiełbasa , a od zeszłego roku są nimi Łukasz Kogut i Marian Kiełbasa. Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił duży rozwój Orkiestry kilkunastu młodych chłopców rozpoczęło naukę gry na instrumentach (obecnie 11 osób pobiera taką naukę). Wtedy to okazało się, że liczba chętnych do grania w Orkiestrze przewyższa ilość instrumentów. W ciągu wielu lat swojego istnienia Orkiestra uświetniła wiele uroczystości religijnych i świeckich na ternie Ptaszkowej oraz 34 innych miejscowości (m.in. Grybów, Stróże, Łosie, Nowa Wieś, Łukowica, Nowy Sącz, Stary Sącz, Dębica, Tarnów, Częstochowa). W składzie orkiestry ZNTK z Nowego Sącza, Orkiestra z Ptaszkowej brała udział w oprawie muzycznej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie i Starym Sączu.

Piękną tradycją zapoczątkowaną w 1952 roku, jest granie przez członków orkiestry, każdego dnia maja, pieśni Maryjnych (na 2 lub 4 głosy) z wieży kościelnej. W 2018 roku Orkiestra grała w Programie I Polskiego Radia promując Ptaszkową i Gminę Grybów oraz Powiat Nowosądecki.

Orkiestra posiada imponującą  bibliotekę muzyczną, w ich posiadaniu są ogromne zbiory książek z pieśniami na wszystkie okazje.

Zainteresowanie Orkiestrą nie słabnie, nieustannie dołączają nowi, młodzi i chętni, by uczyć się i brać udział w spotkaniach, próbach i koncertach. Część z nich gra na własnych instrumentach.