Historia (skrót):

ks. Jan Jarzębińskiego oraz Jana Gieńca. Początki były trudne - brak instrumentów, brak sali prób. W czasie I i II Wojny Światowej działalność Orkiestry była wstrzymywana a instrumenty przechowywane potajemnie w domach u muzyków. Na początku swojego istnienia Orkiestra uświetniała tylko uroczystości kościelne. W 1978 r. opiekę nad zespołem przejął Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Współpraca z GOK zaowocowała otrzymaniem w latach 90-tych XX w. sali prób w Domu Ludowym w Mystkowie, gdzie próby odbywają się do dzisiaj. Przez lata działalności stale poszerzał się repertuar Orkiestry, który w chwili obecnej obejmuje właściwie prawie wszystkie style muzyczne – muzykę kościelną, patriotyczną, klasyczną, standardy muzyki rozrywkowej, muzykę marszową…

Orkiestra z Mystkowa jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na festiwalach dla amatorskich orkiestr dętych. Za każdym razem gdy uczestniczy w Małopolskim Festiwalu „Echo Trombity” plasuje się na najwyższych stopniach podium.

Muzycy z Mystkowa uświetniają uroczystości kościelne oraz świeckie na terenie miejscowości, parafii, gminy, powiatu oraz miasta Nowego Sącza. Charakterystyczne umundurowanie oraz wysoki poziom artystyczny sprawiają, że orkiestra jest rozpoznawalna i dobrze przyjmowana wszędzie gdzie się pojawia. Jest kulturalną wizytówką nie tylko własnej miejscowości ale i całej gminy Kamionka Wielka.

Obecnie zespół skupia około 50 muzyków w różnym wieku, których łączy wspólna pasja muzykowania, a ciężka praca na próbach owocuje stałym podnoszeniem poziomu artystycznego.

Kapelmistrzem Orkiestry jest Pan Mateusz Główczyk, natomiast prezesem Pan Marian Jasiński.

Galeria zdjęć