Orkiestra Dęta z Librantowej działa od 2005r, pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Librantowej, która powstała w 2002r. Organizatorem i menedżerem zespołu jest Jan Bieniek – mieszkaniec Librantowej, czynny społecznik i Radny Gminy Chełmiec. Jest jedną z 3 orkiestr wśród 27 sołectw Gminy Chełmiec, która zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i dorobku artystycznego obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”. Orkiestra liczy ok. 40 osób. Grupa muzyków czynnie bierze udział w piknikach rodzinnych i okolicznościowych, uroczystościach parafialnych, jak również reprezentują swoją małą Ojczyznę na zagranicznych festiwalach muzycznych. Członkowie Orkiestry podtrzymują bogate tradycje zapoczątkowaną jeszcze w okresie międzywojennym przez sławną Orkiestrę 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich oraz teraźniejszą Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu, czerpią również inspiracje z folkloru podhalańskiego. Orkiestra Dęta z Librantowej w swoim repertuarze posiada marsze, polki, walce, foxtroty oraz pieśni patriotyczne, utwory kościelne i wiele opracowań standardów muzyki rozrywkowej. Orkiestra podtrzymuje bogate tradycje narodowe, a także krzepi serca piękną i bogatą historią polskości. Orkiestra ma na swoim koncie wiele sukcesów, bierze czynny udział w lokalnych imprezach, a także reprezentuje region poza granicami kraju: Festiwal "Balkan Folk Fest" w Bułgarii, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Karlowych Varach, Festiwal Muzyczno-taneczny w Csongrád, Węgry, Festiwalach we Włoszech i Słowenii.