Kontakt: Grzegorz Szabla

Marcinkowice

Gmina Chełmiec

Orkiestra Dęta w Marcinkowicach powstała w 1997 roku z inicjatywy muzyka ludowego Stanisława Gawlika, który został jej założycielem i pierwszym opiekunem. Uczył on prywatnie wszystkich chętnych do gry w orkiestrze podstawowych zasad i prawideł muzyki, zaznajamiał z nutami i oznaczeniami muzycznymi, udzielał wskazówek dotyczących techniki gry na poszczególnych instrumentach. Orkiestra Dęta od początków swojego istnienia nierozerwalnie związana jest z Parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w  Marcinkowicach. Największy rozwój i najwyższy poziom muzyczny Parafialnej Orkiestry Dętej datuje się od roku 2007. Jest to związane z podjęciem współpracy z orkiestrą kapelmistrza – pana Grzegorza Szabli z Rożnowa. Swoją pracę rozpoczął on od 1 maja 2007 roku przejmując po poprzedniku kilku osobowy skład. Od 1 marca 2014 roku z muzykami rozpoczął współpracę instruktor instrumentów dętych (trąbka) pan Ludwik Sejmej. Obecnie orkiestra liczy 22 osoby, gościnnie wspomagana jest przez muzyków z orkiestry z Rożnowa i Męciny. Kapelmistrzem orkiestry jest pan Grzegorz Szabla.

Obecnie przy Orkiestrze funkcjonuje Szkółka nauki gry na instrumentach. Zajęcia odbywające się w Domu Parafialnym w Marcinkowicach, prowadzone są w zakresie: nauki gry indywidualnej oraz grupowej, nauki podstaw zasad muzyki, kształcenia słuchu, techniki gry na poszczególnych instrumentach dętych.