Publikacja wszystkich prac uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ramach konkursu  pn.  Na najlepsze bajki i legendy obszaru LGD