Kontakt: 661 744 268- Ewa Matuła

Kąclowa, Gmina Grybów

Zespół powstał w październiku 2016 roku z inicjatywy Ewy i Tadeusza Matuła. Kierownikiem, instruktorem i choreografem Zespołu jest Ewa Matuła, natomiast Tadeusz Matuła pełni funkcję kierownika muzycznego. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Kąclowej.

Program artystyczny Zespołu obejmuje folklor Pogórzan, przejawiający się w tańcach, przyśpiewkach, melodiach, zabawach oraz lokalnej gwarze.

Celem działalności Zespołu jest kultywowanie dawnej tradycji i kultury ludowej Pogórzan, szczególnie dawnej kultury dziecięcej, dlatego repertuar dostosowywany jest do wieku dzieci tak, by ich zachowania na scenie były naturalne i spontaniczne.

Największym dotychczasowym osiągnięciem Zespołu POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej był udział w 26.Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych - ŚWIETO DZIECI GÓR. Festiwal trwał od 22 do 29 lipca 2018 roku. Konkurs ma charakter międzynarodowy. W jego 26 edycji na wielu scenach Małopolski wystąpiły zespoły z: Ukrainy, Estonii, Bułgarii, Gruzji, Czech, Tajlandii i Słowacji oraz 6 zespołów polskich, reprezentujących folklor: lachowski, pogórzański, spiski, podhalański, krakowski oraz żywiecki. Zgodnie z formułą Festiwalu, każdemu polskiemu zespołowi przypisany zostaje zespół zagraniczny. Kamratami POGÓRZAŃSKICH DZIECI był Zespół z Czech- HRADISTANEK. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach, spotkaniach i warsztatach. Uczyły się wzajemnie tańców, śpiewu i muzykowania.

Udział w tak niecodziennym wydarzeniu, to wielki zaszczyt i wyróżnienie dla naszego Zespołu. Dzieci w pełni sprostały wymaganiom i wywiązały się z powierzonego im zadania. Dowodem na to jest wysoka ocena występu głównego, jaką dała nam Międzynarodowa Komisja Artystyczna, nie szczędząca pochwał i gratulacji. Szczególne uznanie i wyróżnienie Zespół POGÓRZAŃSKIE DZIECI otrzymał za: " Właściwy sposób ukazania folkloru dziecięcego we wszystkich jego elementach i spontaniczność wykonawczą".

Zespół w ciągu roku aktywnie uczestniczy w lokalnym życiu kulturalnym uświetniając swoimi występami uroczystości, bierze również udział w koncertach, przeglądach i festiwalach. W 2017 roku Pogórzańskie Dzieci prezentowały również swój program artystyczny na deskach amfiteatru w Wielkim Szaryszu (Veľký Šariš) na Słowacji.

Obecnie w skład Zespołu wchodzi ponad 50 osób w wieku od 5 do 14 lat. Liczymy, że Zespół będzie się nadal rozrastał, a prowadzone przez nas zajęcia poszerzą wiedzę dzieci o kulturze naszego regionu i wzmocnią poczucie tożsamości regionalnej.