Gmina Kamionka Wielka

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Mali Mystkowianie" powstał w 1984 r. w Mystkowie, Gmina Kamionka Wielka. Liczy 50 członków wieku 4-12 lat.  Celem zespołu jest podtrzymanie tradycji ludowej. Zespół posiada własną 5-osobową młodzieżową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, kontrabasie, klarnecie i trąbce. Zespół występuje na różnych imprezach ubarwiając swoimi tańcami i śpiewem wiele wydarzeń na terenie gminy i na zewnątrz. Co roku "Mali Mystkowianie" biorą udział w różnych konkursach i przeglądach zdobywając wiele wyróżnień i nagród za śpiew i taniec.

Osiągnięcia zespołu:

  • I Ogólnopolski Związkowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku koło Poznania,
  • Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce,
  • IX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu,
  • VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Gorzowie.

Największym osiągnięciem było zajęcie II-go miejsca na I Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku k/Poznania.

Zespół działa przy Wiejskim Domu Ludowym w Mystkowie. Kierownikiem zespołu jest Hanna Poręba, a obecnym instruktorem.

"Mali Mystkowianie" działają pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, tel/fax. (o-18) 445-60-29, e:mail gmina@kamionka.iap.pl

 

Galeria zdjęć