Kontakt: 604 181 760- Roman Kwoka

Krużlowa

Gmina Grybów

Chór mieszany "CANTATE DEO" został założony w 1978 roku, założycielem i dyrygentem jest Roman Kwoka. Chór tworzą ludzie młodzi, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich, a także studenci i młodzież pracująca,  obecnie liczy 25 osób.

"CANTATE DEO" działa głównie na terenie parafii Krużlowa, ale nie tylko, chętnie angażują się w działalność poza parafią. 16.06.1999 r. w połączonych chórach brali udział w oprawie liturgicznej Mszy Św. celebrowanej przez Jana Pawła II w Starym Sączu, na Przeglądzie Chórów Diecezjalnych w Tarnowie zdobyli wyróżnienie, koncertowali w Skawinie i zapewniali oprawę liturgiczna podczas konsekracji kościoła parafialnego w Krużlowej (03.06.2003 r.). Dużym osiągnięciem jest zajęcie zaszczytnego trzeciego miejsca na  Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów (Tarnów, 2018 r.). Chór nieustannie się rozwija, ich repertuar to muzyka sakralna, klasyczna, a także utwory patriotyczne.

Galeria zdjęć