RYS HISTORYCZNY CHÓRU MĘSKIEGO „SIOŁKOWIANIE”

Chór Męski 4-głosowy w Siołkowej powstał w roku 1953 z inicjatywy Stanisława Sędzika który był przez kilka dekad jego opiekunem i dyrygentem. W roku 2005 Stanisław Sędzik zrezygnował z prowadzenia Chóru Męskiego przekazując prowadzenie i dyrygenturę swojemu uczniowi Pawłowi Roli który jest dyrygentem Chóru Męskiego „SIOŁKOWIANIE” do chwili obecnej.

Podczas działalności przez Chór Męski przewinęły się setki Chórzystów którzy poprzez 65 lat działalności Chóru swoim śpiewem uświetniali uroczystości państwowe, kościelne i świeckie.

Chór „SIOŁKOWIANIE” nagrał 3 płyty:

  1. „Grajże grajku” – wraz z Orkiestrą Dętą w Siołkowej
  2. „Pieśni Maryjne”
  3. „Pieśni wielkopostne”

Jednym z największych sukcesów Chóru Męskiego „SIOŁKOWIANIE” był 8-krotny występ w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 3-krotnie za dyrygentury pana Stanisława Sędzika i 5-krotnie za dyrygentury Pawła Roli. Jest to msza transmitowana co niedzielę przez ogólnopolską telewizję w programie TVP1 . Sukces śpiewu w Łagiewnikach jest tym większy, że na śpiew podczas mszy dopuszczane są wyselekcjonowane chóry cechujące się wysokim profesjonalizmem wykonania zaplanowanego wcześniej repertuaru.

Dużym sukcesem był również 3-krotny występ na Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu podczas „Zjazdu Sądeczan”, gdzie Chór „SIOŁKOWIANIE” uświetnił swym śpiewem „Zjazd Sądeczan” współpracując z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Obecnie Chór Męski „SIOŁKOWIANIE” liczy 35 chórzystów którzy kontynuują działalność rozpoczętą 65 lat temu przez pana Stanisława Sędzika. Dyrygentem jest Paweł Rola. Akompaniatorem muzycznym grającym na fortepianie jest Mirosław Kawa.