W ramach projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!” utworzone zostały 4 Centra Produktu Turystycznego i Kulturowego na obszarze 4 Partnerskich LGD:

 • LGD Korona Sądecka
 • Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
 • Stowarzyszenie Beskid Gorlicki
 • Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak

Główną ideą przyświecającą powołaniu centrów była potrzeba wzmocnienia i stałego propagowania lokalnych tradycji, kultury i artystów ludowych Pogórzan, Lachów Sądeckich, Łemków, Czarnych Górali oraz mieszkańców ziem stobrawskich. Każde z centrów to miejsce służące zachowaniu wieloletnich tradycji, w których znajdują się nie tylko eksponaty, ale również informacje na temat produktów i twórców lokalnych obszaru LGD.

Na obszarze LGD „Korona Sądecka” Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego znajduje się w miejscowości Paszyn (Gmina Chełmiec). W głównej mierze Centrum to powstało by wspierać lokalnych twórców, dla których będzie to miejsce spotkań, warsztatów, prezentacji własnych dzieł. Centrum składa się z sali wystawowej oraz z sali konferencyjno-szkoleniowej. Mała galeria będzie okazją do zapoznania się z twórczością naszych twórców ludowych. Natomiast w sali konferencyjno-szkoleniowej zaplanowano wspomniane wyżej warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy dla KGW, promocję muzyki ludowej, degustacje tradycyjnych potraw i wiele innych.

Dodatkowo centrum produktu turystycznego i kulturowego pełni funkcję Forum Dialogu i Współpracy Twórców Lokalnych na rzecz aktywizacji środowiska artystycznego z obszaru LGD. Stąd też wszystkich twórców naszego obszaru zachęcamy do korzystania z powstałego Centrum oraz do tworzenia w jego ramach Forum dialogu i współpracy twórców lokalnych Korony Sądeckiej. Naszym celem jest, aby to forum zrzeszające artystów z obszaru LGD działało na rzecz aktywizacji środowiska artystycznego. Pragniemy, aby Centrum „tętniło życiem” poprzez nieprzerwaną działalność twórców lokalnych, aby było miejscem kreatywnych pomysłów oraz chętnego przebywania osób w nim spotykających się. Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych twórców lokalnych, rzemieślników, artystów do zgłaszania się do Forum Dialogu i Współpracy Twórców Lokalnych Korony Sądeckiej - płaszczyzny wymiany doświadczeń osób i podmiotów działających w sferze kultury. Uczestnicy Forum będą wymieniać się doświadczeniami, inicjować wydarzenia kulturalne, takie jak: prelekcje, wernisaże, warsztaty, spotkania. Forum stanie się miejscem do wyjątkowych spotkań ludzi wrażliwych, otwartych i kreatywnych oraz tych, których interesuje sztuka ludowa z obszaru LGD. Forum dialogu i współpracy twórców lokalnych zostało zainaugurowane 16 czerwca 2018 r. podczas Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Ptaszkowej, a oficjalne otwarcie Centrum nastąpiło w styczniu 2019 r. w Paszynie.

 
Adresy Centrów Produktu Turystycznego i Kulturowego powstałe w ramach projektu współpracy

 1. Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Korony Sadeckiej,
  Paszyn 197, 33-326 Mogilno. Gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, Małopolska.
 2. Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego pn."Pogranicze wczoraj i dziś", ul. Zagrody 30, 33-350 Piwniczna Zdrój. Gmina Piwniczna Zdrój, powiat nowosądecki, Małopolska.
 3. Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego „ Stobrawski Zielony Szlak”,
  ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Gmina Pokój, powiat namysłowski, Opolskie.
 4. Centrum Produktu Turystycznego Beskidu Gorlickiego, Wysowa Zdrój 61, 38-3015 Wysowa Zdrój. Gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, Małopolska.